خدمات مهندسي اصفهان نيرو

انجام طراحي با سيستم (CAD)، نقشه كشي ومحاسبه

  • خمكاري، رنگ آميزي ورق خشك یا تر،ومونتاژ قطعات برق در تابلو ازجمله تخصص هاي ما بشمار مي آيد.

  • مونتاژ وراه اندازي كارخانجات و واحدهاي صنعتي توليدي . شامل : اجرا، طراحي، نصب سيني، كابل كشي، نصب ماشين آلات، نصب تابلوهاي قدرت وفرمان، نصب ژنراتور وروشنايي، سالن ها ، محوطه ها توسط متخصصين از ديگر مهارتهاي ما مي باشد.

  • تخصص در زمينه نورپردازي وروشنايي سالنها، پاركها وساير محوطه ها قسمت ديگري از فعاليتهاي ما را شامل ميشود.

  • طراحي واجراي سيستم ارتينگ واتصال نقاط فلزي به روش جوشكاري آلومينو ترميک براي اتصال مولكولي در سيستم هاي ارتينگ از تخصص هاي كادر مجرب اصفهان نيرو است .كه در اين سيستم از قالب ها ي گرافيكي وساير وسايل پيشرفته استفاده مي گردد .ودر نقاط تخليه بارالكتريكي ( ميله ارت و صفحه ارت) از مواد كاهنده مقاومت زمين ياLOW OHM كه توسط اصفهان نيرو تهيه وبسته بندي گرديده استفاده مي گردد.
pic-main-4
pic-main-1
pic-main-3
pic-main-2